Форум

Методологія

Інструментарій

Платформа

Спільнота

Методологія складання БЕМ-проекту

Будь-який проект, побудований за БЕМ-методології, має розгалужену файлову структуру. Причина цього — компонентний підхід. Блоки у БЕМ можуть бути реалізовані в одній або декількох технологіях. Кожна технологія знаходиться в окремому файлі. Як наслідок, щоб отримати з окремих файлів блоків загальні файли проекту, необхідно застосувати збірку. Для цього можна використовувати будь-який з існуючих інструментів складання.

Приклад організації файлової структури БЕМ-проекту:

blocks/         # Рівень проекту
  input/       # Директорія блоку input
    input.css    # Реалізація блоку input в технології CSS
    input.js    # Реалізація блоку input в технології JavaScript
  icon/
    icon.css

library/        # Рівень бібліотеки
  input/
    input.js    # Базова реалізація блоку input в технології JavaScript
  button/

Докладніше про те, навіщо розділяти реалізацію блоку на окремі файли читайте в документі Організація файлової структури БЕМ-проекту.

Збірка вирішує наступні завдання:

 • об'єднує окремі файли реалізацій, розкладені по файловій структурі;
 • підключає в проект тільки потрібні блоки, елементи і модифікатори з наявних у файловій структурі;
 • враховує порядок підключення файлів в проект.

Основні етапи складання

Щоб з окремих файлів отримати готову частину проекту (результат складання), наприклад, веб-сторінку, необхідно:

Результати складання

В результаті збірки можна отримати різні фінальні набори файлів:

 • файли для окремої сторінки (наприклад, hello.css і hello.js);
 • загальні файли для всього проекту (наприклад, один project.css і project.js);
 • файли для фрагмента сторінки, такого як шапка або підвал, які використовуються на різних сторінках проекту (наприклад, header.css і header.js). Загальна частина збирається окремо і підключається при збірці.

Такі набори файлів, одержані в результаті складання, БЕМ-методології прийнято називати бандлами.

Зверніть увагу, в документі збірка розглядається на прикладі сторінки — приватного випадку бандла.

У файловій структурі результати складання окремих файлів автоматично поміщаються в теку з назвою сторінки (наприклад, hello):

blocks/         # Директорія, що містить блоки

bundles/        # Директорія, що містить усі результати складання (опціонально)
  hello/       # Директорія сторінки hello (створюється вручну)

Приклад файлової структури БЕМ-проекту до виконання збірки:

blocks/         # Директорія, що містить блоки

bundles/        # Директорія, що містить усі результати складання
  hello/       # Директорія сторінки hello
    hello.decl.js  # Список БЕМ-сутностей, необхідних для сторінки hello

Приклад файлової структури БЕМ-проекту після виконання збірки:

blocks/         # Директорія, що містить блоки

bundles/        # Директорія, що містить усі результати складання
  hello/       # Директорія сторінки hello
    hello.decl.js  # Список БЕМ-сутностей, необхідних для сторінки hello
    hello.css    # Зібраний CSS-файл сторінки hello
    hello.js    # Зібраний JavaScript-файл сторінки hello

При зборці в проект можуть бути включені:

 • всі БЕМ-суті з файлової структури (що значно збільшує обсяг результуючого коду);
 • тільки необхідні для побудови сторінки БЕМ-сутності в строго визначеному порядку.

Для складання в проект тільки потрібних БЕМ-сутностей використовуються (опціонально):

 • Декларація — визначає список БЕМ-сутностей, необхідних для створення сторінки.
 • Залежно — визначають БЕМ-суті, необхідні для реалізації блоку.
 • Уровни переопределения — определяют порядок подключения БЭМ-сущностей в сборку.

Визначення списку блоків, елементів і модифікаторів для створення сторінки

Щоб почати збірку сторінки, інструмент збірки повинен дізнатися всі її складові.

Декларація

Перший етап складання — формування списку необхідних БЕМ-сутностей. Розглянемо на прикладі, для чого і створюється такий список.

У проект підключена бібліотека, з якої на сторінці використовуються декілька блоків. Немає необхідності включати всю бібліотеку в збірку. Достатньо скласти список потрібного по опису сторінки. Це можна зробити автоматично і вручну. На підставі цього списку в збірку потраплять тільки перераховані блоки. У БЕМ-методології такий список зветься декларацією.

Основне завдання декларації визначити, що і в якому порядку підключати в збірку.

Докладніше про способи побудови декларації](../declarations/declarations.ru.md#Способи управління-деклараціями).

Пошук залежностей

У БЕМ-методології багато блоки будуються на підставі інших блоків. Так, наприклад, блок форми пошукуsearch-form) побудований з допомогою блоків input (поле введення) і button (кнопка). Немає необхідності реалізовувати блок повторно, якщо він вже представлений в бібліотеці. Новий блок можна побудувати на основі існуючого.

Приклад складеного блоку

Щоб створити блок з допомогою іншого, вже існуючого блоку, необхідно вказати залежності між ними. Так, наведений у прикладі блок search-form залежить від input і button.

Інструмент збірки отримує дані про залежності і додає всі сутності та технології, необхідні для реалізації блоку, в процесі складання. В залежностях також вказується порядок підключення сутностей.

Існує кілька способів вказати залежності:

 • Безпосередньо в коді блоку.

  • В CSS залежності можна визначати за допомогою директиви @import.
  • В JavaScript можна декларувати залежності з допомогою модульної системи (наприклад, AMD, CommonJS або импортов (ECMAScript 2015).
 • В окремому файлі.

  У БЕМ-платформі для вказівки залежностей використовується технологія DEPS.

  blocks/
    input/
      input.css
      input.js
      input.deps.js  # Файл с зависимостями блока input
    button/
      button.css
      button.js
  

Визначення порядку підключення БЕМ-сутностей в збірку

Порядок підключення БЕМ-сутностей в збірку залежить від:

 • зазначених залежностей

  Залежності визначають, в якому порядку додаткова сутність повинна потрапити в збірку.

 • використовуваних рівнів перевизначення

  Важливо дотримуватися порядок підключення рівнів в збірку. Если сравнить уровни со слоями, то базовый слой – это исходная реализация блока, например, полученная из библиотеки, а каждый последующий слой накладывается сверху и дополняет (наследует) или изменяет базовую реализацию. Тому важливо, щоб в збірку спочатку потрапляла вихідна реалізація, а потім зміни зі всіх рівнів перевизначення.

На схеме показан принцип использования уровней переопределения при сборке: с уровня common подключаются общие компоненты для всех платформ, а с уровней desktop и touch — компоненты, специфичные для каждой из платформ.

Рівні перевизначення

Докладно про використання рівнів перевизначення читайте в прикладах:

Інструменти для збірки

Вибір інструменту для збирання залежить від складності БЕМ-проекту, наявності в ньому рівнів перевизначення і використання залежностей.

БЕМ-методологія не обмежує вибір інструменту — можна використовувати будь-які збирачі (наприклад, Gulp, Grunt, Brunch, Broccoli), що відповідають вимогам вашого проекту.

Приклад складання БЕМ-проекту за допомогою Gulp — Декларативний JavaScript по БЕМ.

У БЕМ-платформі використовується складальник ENB, який підходить для складання БЕМ-проектів будь-якої складності.

Приклад складання БЕМ-проекту за допомогою ENB — Створюємо свій проект на БЕМ.

Якщо ви помітили помилку, або хочете доповнити статтю, ви завжди можете або написати нам про це на Гітхабі, або поправити статтю з допомогою prose.io.