UK
Форум

Методологія

Інструментарій

Платформа

Визначення

Блок

Логічно і функціонально незалежний компонент сторінки, аналог компонента в Web Components. Блок інкапсулює в собі поведінку (JavaScript), шаблони, стилі (CSS) та інші технології реалізації. Незалежність блоків забезпечує можливість їх повторного використання, а також зручність у розробці та підтримці проекту.

Можливості блоків

Вкладена структура

Блоки можуть бути вкладені в інші блоки.

Наприклад, блок head може включати логотип (logo), форму пошуку (search) і блок авторизації (auth).

Складові блока Шапка

Вільне переміщення

Блоки можна переміщати в межах однієї сторінки, сторінок або проектів. Незалежна реалізація блока дозволяє змінювати його положення на сторінці і забезпечує коректну роботу і зовнішній вигляд.

Так, наприклад, логотип і форму авторизації можна поміняти місцями. При цьому вносити зміни в CSS та JavaScript-код блока не потрібно.

Зміна положення блоків

Зміна положення блоків

Повторне використання

В інтерфейсі може одночасно бути кілька примірників одного й того ж блока.

Товари в інтернет-магазині

Елемент

Складова частина блока, яка не може використовуватися у відриві від нього.

Наприклад, пункт меню поза контекстом блока меню не використовується, значить є елементом.

Меню

(../../faq/faq.ru.md#У-будь-разі-створювати блок--якому--елемент)

Чому в методології БЕМ не рекомендується створювати елементи элементов?

Модифікатор

БЕМ-сутність, що визначає зовнішній вигляд, стан і поведінку блока чи елемента.

Використання модифікаторів є опціональним.

По своїй суті модифікатори схожі на атрибути HTML. Один і той же блок виглядає по-різному завдяки застосуванню модифікатора.

Наприклад, зовнішній вигляд блока меню (menu) може змінюватися в залежності від застосованого модифікатора.

Додати меню в підвалі

Модифікатори можуть змінюватися як в процесі роботи блока (наприклад, як реакція на DOM-події блока), так і за запитом з інших блоків.

Наприклад, при кліку по кнопці Sign In (DOM-подія click), у разі невірно заповнених полів Login або Password, на прихований блок повідомлень про помилки встановити модифікатор (visible).

БЕМ-сутність

БЕМ-сутностями називаються блоки, елементи та модифікатори.

Це поняття може застосовуватися як приватне, якщо розглядається окрема БЕМ-сутність, і як збірне для блоків, елементів і модифікаторів. 

Мікс

Спосіб використання різних БЕМ-сутностей на одному DOM-вузлі.

Мікси дозволяють:

Розглянемо приклад міксу блока та елемента іншого блока.

Припустимо, у проекті посилання реалізовані блоком link. Необхідно зробити посиланнями на пункти меню. Існує кілька способів:

БЕМ-дерево

Представлення структури веб-сторінки в термінах блоків, елементів і модифікаторів. Це абстракція над DOM-деревом, яка описує імена БЕМ-сутностей, їх стани, порядок, вкладеність і допоміжні дані.

У реальних проектах БЕМ-дерево можна виразити в будь-якому форматі, який підтримує деревоподібну структуру.

Розглянемо приклад DOM-дерева:

<header class="header">
  <img class="logo">
  <form class="search-form">
    <input class="input">
    <button class="button"></button>
  </form>
  <ul class="lang-switcher">
    <li class="lang-switcher__item">
      <a class="lang-switcher__link" href="url">en</a>
    </li>
    <li class="lang-switcher__item">
      <a class="lang-switcher__link" href="url">ru</a>
    </li>
  </ul>
</header>

Йому відповідає таке БЕМ-дерево:

header
  logo
  search-form
    input
    button
  lang-switcher
    lang-switcher__item
      lang-switcher__link
    lang-switcher__item
      lang-switcher__link

Це ж БЕМ-дерево буде мати такий вигляд у форматах XML і BEMJSON:

XML

<block:header>
  <block:logo/>
  <block:search-form>
    <block:input/>
    <block:button/>
  </block:search-form>
  <block:lang-switcher>
    <elem:item>
      <elem:link/>
    </elem:item>
    <elem:item>
      <elem:link/>
    </elem:item>
  </block:lang-switcher>
</block:header>

BEMJSON

{
  block: 'header',
  content : [
    { block : 'logo' },
    {
      block : 'search-form',
      content : [
        { block : 'input' },
        { block : 'button' }
      ]
    },
    {
      block : 'lang-switcher',
      content : [
        {
          elem : 'item',
          content : [
            { elem : 'link' }
          ]
        },
        {
          elem : 'item',
          content : [
            { elem : 'link' }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Реалізація блока

Набір різних технологій, що визначають такі особливості БЕМ-сутності:

Технологія реалізації

Технологія, яка використовується для реалізації блока.

Блоки можуть бути реалізовані в одній чи декількох технологіях, наприклад:

Наприклад, якщо зовнішній вигляд блока заданий за допомогою CSS, це означає, що блок реалізований у технології CSS. А якщо документація до блока написана в форматі Markdown — блок реалізований у технології Markdown.

Перевизначення блока

Зміна реалізації блока шляхом додання йому нових особливостей на іншому рівні.

Рівень перевизначення

Набір БЕМ-сутностей і їх часткових реалізацій.

Кінцева реалізація блока може бути поділена за різними рівнями перевизначення. Кожен наступний рівень додає або перекриває вихідну реалізацію блока. Кінцевий результат збирається з окремих технологій реалізації блока з усіх рівнів перевизначення послідовно в заданому порядку.

Рівень перевизначення

Ігнорувати можна будь-які технології реалізації БЕМ-сутностей.

Наприклад, до проекту на окремий рівень підключається стороння бібліотека, яка містить готові реалізації блоків. Проектні блоки зберігаються на іншому рівні перевизначення.

Припустимо, що необхідно змінити зовнішній вигляд одного з блоків бібліотеки. Для цього не потрібно змінювати CSS-правила блока у вихідному коді бібліотеки чи копіювати код на рівень проекту. Досить створити додаткові CSS-правила для цього блока на проектному рівні. При складанні в кінцеву реалізацію підключаться вихідні стилі з рівня бібліотеки й нові — з рівня проекту.

БЕМ: Розробка під кілька платформ

doc-rating:rate
Повідомити про помилку на Гітхабі або поправити за допомогою prose.io.