UK
Форум

Методологія

Інструментарій

Платформа

Організація файлової структури

Прийнятий у методології БЕМ компонентний підхід застосовується і до організації БЕМ-проектів у файловій структурі. У БЕМ не тільки інтерфейс ділиться на незалежні компоненти — блоки, але й реалізація блоків ділиться на незалежні частини — файли.

На цій сторінці ви знайдете:

Принципи організації файлової структури БЕМ-проекту

У БЕМ-проекті код поділяється на дрібні незалежні частини для зручності роботи з окремими блоками. Перед відправкою в браузер файли збираються і оптимізуються. Таким чином ми розмежовуємо код, з яким працюють люди, і код, що передається в браузер.

У файловій структурі код БЕМ-проекту організовано за такими принципами:

Реалізація блоку розділяється на окремі файли

Набір файлів блоку (наприклад, input.css, input.js) залежить від технологій, що входять у реалізацію блоку.

Навіщо?

Структура проекту побудована за єдиним принципом, а імена блоків унікальні. Це дозволяє розробникам швидко орієнтуватися в різних частинах проекту і знаходити потрібні файли.

Реалізація блоків розділена по окремих файлів. При перенесенні блоку з проекту в проект достатньо скопіювати потрібні файли або теки.

Додаткові елементи і модифікатори виносяться в окремі файли

Навіщо?

У збірку підключаються тільки файли, які дійсно необхідні для даної реалізації блоку.

Файли об'єднуються за змістом, а не за типом

Файли блоку групуються з допомогою загальних правил іменування. Для зручності роботи вони можуть бути об'єднані в директорію цього блоку.

Навіщо?

Блоки реалізовані незалежно. Це дозволяє налаштовувати збірку так, щоб у проект потрапляли тільки потрібні блоки.

Проект розділяється на рівні перевизначення

Кінцева реалізація блоку може бути розділена за рівнями перевизначення.

Навіщо?

Винесення загальної реалізації для всіх платформ на окремий рівень дозволяє уникнути дублювання коду та скоротити час на налагодження проекту.

Зміна блоку бібліотеки не вимагає його копіювання рівень проекту. Досить створити потрібний файл з правками або новим кодом на іншому рівні перевизначення і підключити в збірку.

Поділ проекту на рівні дозволяє змінювати блоки, не зачіпаючи код бібліотеки. При оновленні бібліотеки модифікація блоків зберігається на іншому рівні проекту.

Приклади схем файлових структур БЕМ-проекту

Nested

blocks/
  input/   # Директорія блоку input
  button/  # Директорія блоку button
blocks/
  input/
    input.css    # Реалізація блоку input в технології CSS
    input.js    # Реалізація блоку input в технології JavaScript
  button/
    button.css
    button.js
    button.png

Імена файлів і директорій БЕМ-сутностей відповідають згоди щодо іменування:

Модифікатори та елементи виділяються в окремі файли групуються в піддиректорії блоку з відповідними іменами.

blocks/
  input/
    _type/                 # Директорія модифікатора type
      input_type_search.css       # Реалізація модифікатора type
                        # зі значенням search в технології CSS
    __box/                 # Директорія елемента box
      input__box.css
    __clear/                # Директорія елемента clear
      _visible/             # Директорія модифікатора visible
        input__clear_visible.css    # Реалізація булевого модифікатора visible
                        # зі значенням true в технології CSS
      _size/               # Директорія модифікатора size
        input__clear_size_large.css  # Реалізація модифікатора size
                        # зі значенням large в технології CSS
      input__clear.css
      input__clear.js
    input.css
    input.js
  button/
    button.css
    button.js
    button.png

При створенні модифікаторів з різними значеннями (наприклад, popup_target_anchor.extension і popup_target_position.extension), загальний код може бути винесений в окремий файл (popup_target.extension) без зазначення значення модифікатора в імені.

blocks/
  popup/
    _target/
      popup_target.css      # Загальний код модифікатора target
      popup_target_anchor.css  # Модифікатор target у значенні якір
      popup_target_position.css # Модифікатор target у значенні position
    _visible/
      popup_visible.css     # Булевий модифікатор visible
  popup.css
  popup.js

Приклади з життя

Flat

blocks/
  input_type_search.js
  input_type_search.bemhtml.js
  input__box.bemhtml.js
  input.css
  input.js
  input.bemhtml.js
  button.css
  button.js
  button.bemhtml.js
  button.png

Flex

Flex схема досить гнучка по відношенню до організації файлової структури БЕМ-проекту:

blocks/
  input/
    input_layout_horiz.css
    input_layout_vertical.css
    input__elem.css
    input.css
    input.js
  button/
blocks/
  input/
    input.css
    input.js
  button/
blocks/
  input.css
  input.js
  button.css
  button.js
blocks/
  input_type_search.js
  input_type_search.bemhtml.js
  input__box.bemhtml.js
  input.css
  input.js
  input.bemhtml.js
  button.css
  button.js
  button.bemhtml.js
  button.png

Модифікатори та елементи виділяються в окремі файли групуються в піддиректорії блоку з відповідними іменами.

blocks/
  input/
    _type/                 # Директорія модифікатора type
      input_type_search.css       # Реалізація модифікатора type
                        # зі значенням search в технології CSS
    __box/                 # Директорія елемента box
      input__box.css
    input.css
    input.js
  button/
    button.css
    button.js
    button.png

Приклади використання рівнів перевизначення

Реалізація блоку може бути розділена за рівнями перевизначення.

Розглянемо кілька прикладів:

Підключення бібліотеки

У проект можна підключити бібліотеку як окремий рівень. Змінювати (до - або ігнорувати) блоки можна на іншому рівні проекту. При складанні підключиться вихідна реалізація блоків з бібліотеки рівня і переопределенная — з рівня проекту.

Такий поділ дозволяє зберегти зміни в блоках при оновленні бібліотеки. Код бібліотеки оновиться, а специфічна реалізація блоків проекту залишиться колишньою, так як знаходиться на іншому рівні проекту.

library.blocks/
  button/
    button.css  # CSS-реалізація кнопки в бібліотеці (висота 20px)

project.blocks/
  button/
    button.css  # Перевизначення на рівні проекту (висота 24px)

Поділ проекту на платформи

Проект розділений на платформи (mobile і desktop) та відповідні рівні зміни у файловій структурі. Рівень common містить загальну реалізацію блоків для всіх платформ. На рівні desktop і mobile знаходиться специфіка реалізацій блоків, характерна для кожної з платформ.

Розглянемо на прикладі:

common.blocks/
  button/
    button.css  # Базова CSS-реалізація кнопки

desktop.blocks/
  button/
    button.css  # Особливості кнопки для desktop

mobile.blocks/
  button/
    button.css # Особливості кнопки для mobile

При зборці в файл desktop.css потраплять всі базові CSS-правила кнопки з рівня common і перевизначені правила з рівня desktop.

@import "common.blocks/button/button.css";  /* Базові CSS-правила */
@import "desktop.blocks/button/button.css";  /* Особливості desktop */

Файл mobile.css буде включати базові CSS-правила кнопки з рівня common і перевизначені правила з рівня mobile.

@import "common.blocks/button/button.css";  /* Базові CSS-правила */
@import "mobile.blocks/button/button.css";  /* Особливості mobile */
doc-rating:rate
Повідомити про помилку на Гітхабі або поправити за допомогою prose.io.