Форум

Методологія

Інструментарій

Платформа

Спільнота

Організація файлової структури

Прийнятий у методології БЕМ компонентний підхід застосовується і до організації БЕМ-проектів у файловій структурі. У БЕМ не тільки інтерфейс ділиться на незалежні компоненти — блоки, але й реалізація блоків ділиться на незалежні частини — файли.

На цій сторінці ви знайдете:

Принципи організації файлової структури БЕМ-проекту

У БЕМ-проекті код поділяється на дрібні незалежні частини для зручності роботи з окремими блоками. Перед відправкою в браузер файли збираються і оптимізуються. Таким чином ми розмежовуємо код, з яким працюють люди, і код, що передається в браузер.

У файловій структурі код БЕМ-проекту організовано за такими принципами:

Реалізація блоку розділяється на окремі файли

Набір файлів блоку (наприклад, input.css, input.js) залежить від технологій, що входять у реалізацію блоку.

Навіщо?

 • Поліпшення навігації по проекту

Структура проекту побудована за єдиним принципом, а імена блоків унікальні. Це дозволяє розробникам швидко орієнтуватися в різних частинах проекту і знаходити потрібні файли.

 • Спрощення перенесення блоків між проектами

Реалізація блоків розділена по окремих файлів. При перенесенні блоку з проекту в проект достатньо скопіювати потрібні файли або теки.

Додаткові елементи і модифікатори виносяться в окремі файли

Навіщо?

 • Підключення тільки потрібної реалізації блоку

У збірку підключаються тільки файли, які дійсно необхідні для даної реалізації блоку.

Файли об'єднуються за змістом, а не за типом

Файли блоку групуються з допомогою загальних правил іменування. Для зручності роботи вони можуть бути об'єднані в директорію цього блоку.

Навіщо?

 • Підключення у проект тільки необхідних блоків

Блоки реалізовані незалежно. Це дозволяє налаштовувати збірку так, щоб у проект потрапляли тільки потрібні блоки.

Проект розділяється на рівні перевизначення

Кінцева реалізація блоку може бути розділена за рівнями перевизначення.

Навіщо?

 • Відсутність дублювання коду

Винесення загальної реалізації для всіх платформ на окремий рівень дозволяє уникнути дублювання коду та скоротити час на налагодження проекту.

 • Перевизначення і доопределение блоків готових бібліотек

Зміна блоку бібліотеки не вимагає його копіювання рівень проекту. Досить створити потрібний файл з правками або новим кодом на іншому рівні перевизначення і підключити в збірку.

 • Оновлення підключених в проект бібліотек

Поділ проекту на рівні дозволяє змінювати блоки, не зачіпаючи код бібліотеки. При оновленні бібліотеки модифікація блоків зберігається на іншому рівні проекту.

Приклади схем файлових структур БЕМ-проекту

Nested

 • Блоку відповідає директорія у файловій структурі.
 • Імена блоку і його директорії збігаються.
blocks/
  input/   # Директорія блоку input
  button/  # Директорія блоку button
 • Реалізація блоку розділена на окремі файли — файли технологій.
 • Імена файлів збігаються з ім'ям блоку.
 • Розширення відповідає технології.
blocks/
  input/
    input.css    # Реалізація блоку input в технології CSS
    input.js    # Реалізація блоку input в технології JavaScript
  button/
    button.css
    button.js
    button.png

Імена файлів і директорій БЕМ-сутностей відповідають згоди щодо іменування:

 • Елемент — block__elem.extension (input__box.css).
 • Модифікатор блоку — block_mod_val.extension (input_type_search.css) або block_mod.extension (input_disabled.css). Значення булевого модифікатора не вказується.
 • Модифікатор елемента — block__elem_mod_val.extension (input__clear_size_large.css) або block__elem_mod.extension (input__clear_visible.css).

Модифікатори та елементи виділяються в окремі файли групуються в піддиректорії блоку з відповідними іменами.

blocks/
  input/
    _type/                 # Директорія модифікатора type
      input_type_search.css       # Реалізація модифікатора type
                        # зі значенням search в технології CSS
    __box/                 # Директорія елемента box
      input__box.css
    __clear/                # Директорія елемента clear
      _visible/             # Директорія модифікатора visible
        input__clear_visible.css    # Реалізація булевого модифікатора visible
                        # зі значенням true в технології CSS
      _size/               # Директорія модифікатора size
        input__clear_size_large.css  # Реалізація модифікатора size
                        # зі значенням large в технології CSS
      input__clear.css
      input__clear.js
    input.css
    input.js
  button/
    button.css
    button.js
    button.png

При створенні модифікаторів з різними значеннями (наприклад, popup_target_anchor.extension і popup_target_position.extension), загальний код може бути винесений в окремий файл (popup_target.extension) без зазначення значення модифікатора в імені.

blocks/
  popup/
    _target/
      popup_target.css      # Загальний код модифікатора target
      popup_target_anchor.css  # Модифікатор target у значенні якір
      popup_target_position.css # Модифікатор target у значенні position
    _visible/
      popup_visible.css     # Булевий модифікатор visible
  popup.css
  popup.js

Приклади з життя

Flat

 • Директорії для блоків не використовуються.
 • Опціональні элеметы і модифікатори реалізовані в окремих файлах.
blocks/
  input_type_search.js
  input_type_search.bemhtml.js
  input__box.bemhtml.js
  input.css
  input.js
  input.bemhtml.js
  button.css
  button.js
  button.bemhtml.js
  button.png

Flex

Flex схема досить гнучка по відношенню до організації файлової структури БЕМ-проекту:

 • Блоку відповідає окрема директорія.
 • Елементи і модифікатори реалізовані в окремих файлах.
blocks/
  input/
    input_layout_horiz.css
    input_layout_vertical.css
    input__elem.css
    input.css
    input.js
  button/

 • Блоку відповідає окрема директорія.
 • Елементи і модифікатори реалізовані у файлах блоку.
blocks/
  input/
    input.css
    input.js
  button/
 • Директорії для блоків не використовуються.
 • Елементи і модифікатори реалізовані у файлах блоку.
blocks/
  input.css
  input.js
  button.css
  button.js
 • Директорії для блоків не використовуються.
 • Опціональні элеметы і модифікатори реалізовані в окремих файлах.
blocks/
  input_type_search.js
  input_type_search.bemhtml.js
  input__box.bemhtml.js
  input.css
  input.js
  input.bemhtml.js
  button.css
  button.js
  button.bemhtml.js
  button.png

Модифікатори та елементи виділяються в окремі файли групуються в піддиректорії блоку з відповідними іменами.

blocks/
  input/
    _type/                 # Директорія модифікатора type
      input_type_search.css       # Реалізація модифікатора type
                        # зі значенням search в технології CSS
    __box/                 # Директорія елемента box
      input__box.css
    input.css
    input.js
  button/
    button.css
    button.js
    button.png

Приклади використання рівнів перевизначення

Реалізація блоку може бути розділена за рівнями перевизначення.

Розглянемо кілька прикладів:

Підключення бібліотеки

У проект можна підключити бібліотеку як окремий рівень. Змінювати (до - або ігнорувати) блоки можна на іншому рівні проекту. При складанні підключиться вихідна реалізація блоків з бібліотеки рівня і переопределенная — з рівня проекту.

Такий поділ дозволяє зберегти зміни в блоках при оновленні бібліотеки. Код бібліотеки оновиться, а специфічна реалізація блоків проекту залишиться колишньою, так як знаходиться на іншому рівні проекту.

library.blocks/
  button/
    button.css  # CSS-реалізація кнопки в бібліотеці (висота 20px)

project.blocks/
  button/
    button.css  # Перевизначення на рівні проекту (висота 24px)

Поділ проекту на платформи

Проект розділений на платформи (mobile і desktop) та відповідні рівні зміни у файловій структурі. Рівень common містить загальну реалізацію блоків для всіх платформ. На рівні desktop і mobile знаходиться специфіка реалізацій блоків, характерна для кожної з платформ.

Розглянемо на прикладі:

common.blocks/
  button/
    button.css  # Базова CSS-реалізація кнопки

desktop.blocks/
  button/
    button.css  # Особливості кнопки для desktop

mobile.blocks/
  button/
    button.css # Особливості кнопки для mobile

При зборці в файл desktop.css потраплять всі базові CSS-правила кнопки з рівня common і перевизначені правила з рівня desktop.

@import "common.blocks/button/button.css";  /* Базові CSS-правила */
@import "desktop.blocks/button/button.css";  /* Особливості desktop */

Файл mobile.css буде включати базові CSS-правила кнопки з рівня common і перевизначені правила з рівня mobile.

@import "common.blocks/button/button.css";  /* Базові CSS-правила */
@import "mobile.blocks/button/button.css";  /* Особливості mobile */

Якщо ви помітили помилку, або хочете доповнити статтю, ви завжди можете або написати нам про це на Гітхабі, або поправити статтю з допомогою prose.io.